Nové funkce systémů arium

1. arium ® bagtank

Pro uchování vyprodukované čisté vody typu 2 a 3 používá firma Sartorius speciální sterilizované vaky (bagy) z vícevrstvé fólie. Ty mají integrovány kromě připojovacích prvků i ventilační filtr s kontrolním ventilem, který bezpečně ochrání vyrobenou čistou vodu před sekundární kontaminací kysličníkem uhličitým (CO2) z okolního vzduchu. Vaky jsou zavěšeny v nerezové skříni a lze je jednoduše vyjmout. Skříně s objemy vaků 50 a 100 litrů jsou standardně vybaveny distribučním čerpadlem, pro vaky s objemem 20 litrů je distribuční čerpadlo dodáváno pouze na objednávku jako optimalizace.

Výhody systému arium® bagtank

1. Flexibilita
Podle požadavků uživatele může být zvolen vhodný objem vaků (20, 50  a 100 litrů). Volitelně mohou být skříně optimalizovány transportními válečky, skříň s čistou vodou tak lze přemístit tam, kde je jí nejvíce potřeba.

2. Úspora místa
Ve srovnání s klasickými kovovými tanky jsou prázdné vaky pro bagtanky snadno skladovatelné a téměř bez nároku na skladovací prostory. Pro prázdné klasické kovové tanky je obvykle třeba vyčlenit samostatnou skladovací místnost, což s použitím flexibilních vaků odpadá.

3. Provozní bezpečnost a ekologie
Každý kovový tank je občas nutné vyčistit (zbavit jej nečistot a vodního kamene), což se neobejde bez použití nebezpečných nebo agresivních chemikálií. Tyto nebezpečné sanitační postupy jsou eliminovány použitím vaků. Pokud máte pocit, že vak už nesplňuje nároky na čistotu a sterilitu, prostě a jednoduše jej vyměníte za nový. Nepoužívání chemikálií znamená vyšší provozní bezpečnost a ekologičtější provoz laboratoře.

4. Úspora nákladů
Menší spotřeba chemikálií, úspora času při sanitaci, zmírnění ekologických dopadů znamenají v konečném důsledku úsporu nákladů a vyšší efektivitu provozu v každé laboratoři.

2. iJust - optimalizace kvality a spotřeby vody

Inteligentní software arium ovládá na základě naměřených hodnot CaCO3 a CO2 ventil na výstupu koncentrátu. Uživatel může nastavit hodnoty obsahu CO2 a tvrdost vody. Aktivací této funkce lze změnit matematický algoritmus (poměr) vyrobeného permeátu a retentátu. Funkce iJust tímto zpusobem optimalizuje kvalitu a spotřebu vyprodukované čisté vody.

3. Backflush - zpětné proplachování RO membrán

Aktivací této funkce dojde k propláchnutí RO modulů, přesněji řečeno jejich membrán vyprodukovaným permeátem (čistou vodou). Tímto zpětným proplachem se z povrchu membrán odstraní většina solí, které membrány při své činnosti (Reverzní osmóze) zachytí ve svých pórech. To zajišťuje stále vysokou účinnost membrán a prodlužuje jejich životnost, což v konečném důsledku snižuje nutnost údržby a šetří provozní náklady. Rovněž při restartu systému je téměř okamžitě na výstupu k dispozici vyprodukovaná čistá voda v nejvyšší možné kvalitě, na kterou je systém nastaven.

Zobrazuji všechny 3 výsledky

Poradce pro Vás

    * Povinné údaje