,

arium® Comfort II


 • čistou vodu typu II vodivost 0.2 – 0.07 μS/cm
 • ultračistou vodu typu vodivost 0.055 μS/cm

arium® Comfort II

Sartorius „arium Comfort II“ je ekologicky přívětivý kompaktní twin systém produkující z běžné pitné vody čistou vodu typu II a ultračistou vodu typu I (dle ASTM). Kombinuje purifikaci vody reverzní osmózou, a elektrochemickou deoinizací. Vyrobená EDI voda je skladována systémem arium Bagtank, který umožňuje skladovat až 100 litrů čisté EDI vody typu II. Zásobu vyrobené EDI vody z bagtanku používá systém k následné výrobě ultračisté vody typu I. Díky zásobě EDI vody tak může systém arium Comfort krátkodobě vyrobit až 120 l ultračisté vody za hodinu (průtok 2 l / min). V případě potřeby lze systém vybavit UV lampou, sterilním finálním filtrem s porezitou 0.2 µm a TOC monitorem pro monitoring hodnot TOC v jednotlivých fázích purifikace. Standardní výbavou je skleněný barevný dotykový displej s barevným odlišením varovných a servisních hlášení a inovativní funkce iJust. Pro snadnější dokumentaci a archivaci kvality produkovaných vod a jejich parametrů jsou systémy arium Comfort vybaveny slotem pro datovou SD kartu. Systém má dvě odběrová místa, z bagtanku lze odebírat EDI vodu z dávkovače ultračistou vodu. Samozřejmostí je cirkulace vody v režimu „Stand By“.

Více informací o nových funkcích

 • uchování vyprodukované RO vody arium ® bagtnak, více informací zde.
 • optimalizace spotřeby a kvality vody iJust, více informací zde.

Kvalita produkované vody a retenční parametry:

Typ vody ultra čistá voda Typu I čistá voda Typu II
Max. kapacita až 120 l/h max. 5 nebo 10 l / h
Průtok až 2 l/min až 3 l/min
Vodivost 0.055 µS/cm
Rezistence 18.2 MΩ x cm
Vodivost (typická) 0.2 – 0.07 μS/cm
Rezistence (typická) 5 – 15 MΩ x cm
Retence TOC (typická) 95 %
Obsah TOC (s UV lampou)  ≤ 2 ppb
Obsah TOC (bez UV lampy)  < 5 ppb
Obsah mikroorganismů  < 1 CFU/1000 ml < 1 CFU/1000 ml
Obsah částic  < 1/ml < 1/ml
Retence iontů (typická) až 98 %
Retence částic a mikroorganismů > 99%

Hodnoty se mohou lišit v závislosti provozních podmínkách – na kvalitě, tlaku a teplotě vstupní vody a dále na účinnosti RO modulů a purifikačních patron atd.

Požadovaná kvalita vstupní vody pro arium® Comfort I

Systém je obvykle použitelný pro běžnou pitnou vodu, která splňuje normy o kvalitě pitné vody v EU, USA a Japonsku.

Vstupní tlak 2.0 – 6.9 bar
Požadovaná teplota  2 – 30 ºC
Specifická vodivost (μS/cm ) < 1500 (prepočteno při teplotě 25 °C)
Obsah TOC < 1000 ppb
Max. permanentní tvrdost (CaCO3)  360 ppm
Obsah chlóru   4 ppm
Obsah železa  < 0.1 ppm
Index znečištění (SDI)   < 5
Obsah manganu  < 0.05 ppm
Obsah hliníku  < 0.05 ppm
C02  ≤ 40 ppm
Kalnost  < 1 NTU
Hodnota pH   4 – 10

Typické laboratorní aplikace

Čistá voda typu II

 • příprava mikrobiologických médií a reagencií
 • řešení pro chemickou analýzu a syntézu
 • hystologie
 • ELISA – imunologická detekce protilátek
 • RIA – radioimunoanalýza
 • pufry a řešení pH
 • příprava vody pro laboratoře –  myčky, autoklávy, zvlhčovače atd

Ultračistá voda typu I

 • HPLC – kapalinová chromatografie
 • GC/MS – plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie
 • AAS – atomová absorpční spektrometrie
 • ICP-MS – hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
 • IC – iontová chromatografie
 • TOC analýzy – analýzy celkového organického uhlíku
 • fotometrie

Technická specifikace ke stažení