Videonávody k integrovaným aplikacím Entris II Essential

Integrované aplikace v Entris® II

Ať už potřebujete provádět běžné postupy vážení nebo provozovat specializované laboratorní aplikace, Entris ®️ II vám poskytne to nejlepší z obojího. Poskytuje 12 vestavěných aplikací jako standardní funkce. Poskytuje vestavěné aplikace s GLP – Tisk a výstup dat v souladu s GMP.

Vážení | Dávkování

Měří hmotnost vzorku s vysokou přesností a zahrnuje schopnost přiřadit individuální ID vzorku a šarže. Výsledky vážení lze tisknout a exportovat ručně nebo automaticky.

Počítání

Určuje počet identických dílů s odkazem na známou definovanou hmotnost. Váha vám ukáže vypočítané množství a celkovou hmotnost.

Procentuální vážení

Určete procentuální podíl neznámého vzorku ve srovnání s referenční hmotností. Nejprve zvažte referenční hmotnost, která definuje procento, poté zvažte svůj neznámý vzorek a aplikace vypočítá procento tohoto vzorku v porovnání s referenčním.

Míchání | Čistý součet

Zaznamenává po sobě jdoucí hodnoty hmotnosti různých složek receptury, když jsou přidávány do nádoby, s tárováním mezi každou složkou. Eviduje a dokumentuje hodnoty všech jednotlivých složek a také celkovou hodnotu hmotnosti.

Komponenty | Součet

Umožňuje navážit jednotlivé komponenty do různých nádob a následně získat celkové navážené množství.

Vážení zvířat

Průměruje více jednotlivých měření pro přesné vážení pohybujících se vzorků (například živých zvířat) a pro vážení v nestabilním prostředí. Proces vážení lze spustit ručně nebo automaticky.

Výpočet | Volitelný faktor

Převede jednotku hmotnosti pomocí definovaného faktoru. Aplikace může například vypočítat hmotnost na jednotku plochy, jako je gsm. Tato aplikace vám zobrazí převedenou hmotnost stisknutím tlačítka.

Stanovení hustoty

Určuje hustotu pevných látek pomocí vztlakové metody. Zvažte vzorek nejprve na vzduchu a poté jej ponořte do kapaliny a aplikace automaticky vypočítá hustotu vzorku.

Statistika

Ukládá určitý počet hodnot hmotnosti (komponent) a statisticky je analyzuje. Statistické analýzy zahrnují: Počet složek, Průměrnou střední hmotnost, Směrodatnou odchylku, Variační koeficient, Součet všech vah, Nejnižší hodnotu hmotnosti (min.), Nejvyšší hodnotu hmotnosti (max.), Rozdíl mezi min. a max.

Peak Hold

Zachycuje a ukládá nejvyšší kladnou stabilní hodnotu hmotnosti (vrchol), takže ji můžete odečíst po dobu 5 sekund po odstranění předmětu.

Kontrola vážení

Kontroluje, zda je hmotnost vzorku v rámci specifikovaných tolerancí, se snadnou vizualizací prostřednictvím jasných zpráv na displeji. Výsledky vážení lze vytisknout automaticky, jak je definováno v nastavení aplikace.