Servis laboratorních vah - akreditovaná kalibrace

Autorizovaný servis vah Sartorius a Acculab, opravy vah, akreditovaná kalibrace vah, náhradní díly a dodací podmínky.

Firma SARTALEX zajišťuje akreditovaný servis vah, opravy vah. Akreditovaná kalibrace vah zejména laboratorních vah SARTORIUS, ACCULAB a DENVER je prováděna po celém území ČR. Díky servisním střediskům obsluhujeme regiony Praha, Brno, Ústí nad Labem, Liberec, Frýdek-Místek.

Proč SARTALEX? V Ústí nad Labem pracují v servisním a akreditačním středisku 2 technici, v ostatních střediscích po 1. Celkem se tedy jedná o 6 techniků, kteří jsou pravidelně školeni u výrobce Sartorius přímo v Goettingenu. SARTALEX vynakládá nemalé finanční prostředky na školení, vzdělávání a softwarovou podporu. Naši technici jsou vybaveni aktuálním softwarem pro servis a opravy vah a pokud poptáváte servis pro Vaše váhy výše uvedených značek, zajímejte se o kompetentnost servisního technika, který Vám nabízí své služby. Zjistěte si zda je vybaven alespoň certifikátem o školení u výrobce Sartorius, případně zda má přístup do placené softwarové podpory výrobce. Jen tak předejdete nekompetentním zásahům nevyškolených techniků, které mohou znehodnotit Vaši váhu. Bez zapojení třetí osoby nebo firmy Vám dodáme náhradní díly přímo od výrobců k vahám zn. Sartorius a Acculab.

V ceně vah nad 20 000 Kč bez DPH, které nabízí firma SARTALEX je již započítán dovoz váhy na místo určení v ČR, její vybalení, uvedení do provozu, akreditovaná kalibrace a krátké zaškolení obsluhy jedním z našich techniků.

V případě záruční opravy je pro každou váhu uvedenou tímto způsobem do provozu jednoznačně určen technik, který závadu odstraní (dle podmínek v záručním listě).

V případě uzavření smlouvy s tímto technikem provádí technik pravidelný servis váhy včetně její akreditované kalibrace. Akreditovaná kalibrace vah je prováděna závažím, které je dle zákona ověřeno (navázáno) na závaží ČMI (Český metrologický institut).

Servis laboratorních vah v ČR