,

arium® advance RO


  • vodivost < 20 μS/cm
  • průtok 8, 16 nebo 24 l/h

arium® advance RO

Systémy Sartorius arium ® advance RO jsou navrženy pro laboratoře s malou spotřebou čisté RO vody Typu III, (vodivost < 20 μS/cm). Maximální kapacita vyrobené čisté vody je 8, 16 nebo 24 l/h (podle počtu RO modulů). Nově Sartorius pro uchování vyrobené čisté vody používá flexibilní systém arium® bagtank. Novinkou jsou také zcela nové funkce iJust a Backflush. Standardní výbavou je skleněný displej s dotykovým ovládáním. Kvalitu produkované vody lze nastavit v rozmezí 10 – 80 μS/cm.

Více informací o nových funkcích

  • uchování vyprodukované RO vody arium ® bagtnak, více informací zde.
  • optimalizace spotřeby a kvality vody iJust, více informací zde.
  • zpětný proplach RO membrán backflush, více informací zde.

Kvalita produkované vody a retenční parametry:

Typ vody čistá voda Typu 3
Kapacita, průtok  8, 16 nebo 24 l/h
Vodivost (typická)  < 20 µS/cm
Rezistence (typická)  < 0,05 MΩ x cm
Obsah mikroorganismů  < 1 CFU/1000 ml
Obsah částic  < 1/ml
Retence iontů  až 98 %
Retence částic a mikroorganismů  > 99%
Retence rozpuštěných organických
látek (MW > 300)
 > 99%

Hodnoty se mohou lišit v závislosti na kvalitě vstupní vody a jsou rovněž ovlivňovány účinností RO modulů. Účinnost RO modulů klesá zejména ke konci jejich životnosti.

Požadovaná kvalita vstupní vody pro arium® advance RO:

Přístroj je obvykle použitelný pro běžnou pitnou vodu, která splňuje normy o kvalitě pitné vody v EU, USA a Japonsku.

Vstupní tlak  0.5 – 6.9 bar (doporučeno  > 2 bary)
Požadovaná teplota  2 – 30 ºC
Specifická vodivost (μS/cm ) < 1500 (prepočteno pri teplote 25 °C)
Obsah TOC < 2000 ppb
Max. permanentní tvrdost (CaCO3)  360 ppm
Obsah Chlóru   0.1 ppm
Obsah železa  < 0.1 ppm
Hodnota pH   4 – 10

Typické laboratorní aplikace

Příprava vody pro laboratorní myčky skla, zvlhčovače, autoklávy, vodní lázně, pufry, řešení pH a příprava vstupní vody pro systémy připravující vody typu I a II.

Náhradní díly a příslušenství

Objednací číslo Popis Lze použít pro následující systémy arium
613CPM4 RO modul (1 ks) Comfort I a II, advance RO a EDI, 61316 a 61215
613CPM4-V RO moduly (2 ks) Comfort I a II, advance RO a EDI, 61316 a 61215
613CPF05-V Předčišťovací patrony (2ks) advance RO a EDI, 61316, 61215
H2O-CCS Čistící roztok pro RO moduly Comfort I a II, advance RO a EDI, 61316 a 61215