,

Čistá voda Typu II


 • vodivost 0.2 – 0.07 μS/cm

Čistá voda Typu II

Systém Sartorius arium Advance EDI je navržen pro laboratoře s malou spotřebou čisté vody Typu II. Produkuje čistou vodu s vodivostí < 0.2 – 0.07 μS/cm, maximální kapacita vyrobené čisté vody je 10 l/h. Purifikace vody probíhá ve dvou stupních, kdy prvním stupněm je tradiční Reverzní osmóza. Čistá RO voda je následně dočištěna druhým purifikačním stupněm Elektrochemickou deionizací (EDI). Nutným příslušenstvím tohoto systému je flexibilní systém pro uchování vyrobené čisté vody arium® bagtank. Standardní výbavou je skleněný displej s dotykovým ovládáním a dále novinkové funkce, jako jsou iJust a backflush.

Více informací o nových funkcích:

 • uchování vyprodukované čisté vody systémem arium ® bagtank, více informací zde.
 • optimalizace spotřeby a kvality vody iJust, více informací zde.
 • zpětný proplach RO membrán backflush, více informací zde.

Požadovaná kvalita vstupní vody pro arium® advance EDI:

Přístroj je obvykle použitelný pro běžnou pitnou vodu, která splňuje normy o kvalitě pitné vody v EU, USA a Japonsku.

Vstupní tlak  2.0 – 6.9 bar
Požadovaná teplota  2 – 30 ºC
Specifická vodivost (μS/cm ) < 1500 (prepočteno při teplotě 25 °C)
Obsah TOC < 1000 ppb
Max. permanentní tvrdost (CaCO3)  360 ppm
Obsah chlóru   4 ppm
Obsah železa  < 0.1 ppm
Obsah manganu  < 0.05 ppm
Obsah hliníku  < 0.05 ppm
Obsah Oxidu uhličitého (CO2)  ≤ 40 ppm
Zákal  < 1 NTU
Hodnota pH   4 – 10

Typické laboratorní aplikace

 • příprava mikrobiologických médií a reagencií
 • řešení pro chemickou analýzy a syntézy
 • hystologie
 • ELISA – imunologická detekce protilátek
 • RIA – radioimunoanalýza
 • pufry a řešení pH
 • příprava vody pro laboratoře –  myčky, autoklávy atd.

Značení systémů

Označení typu H2O-EDI-2-T H2O-EDI-2-B
Kapacita (l/h) 10 10
Počet RO membrán 2 2
Provedení Bench-Top Wall-Mounted

Systémy lze dodat ve dvojím provedení:

1) k umístění na stůl (Bench – Top)
2) k zavěšení na stěnu (Wall – Mounted)