Popis kategorie – Příprava čisté vody

Čistá a ultračistá voda pro laboratoře – Sartorius arium

Aby analyzované výsledky byly co nejméně zkreslené, a byla zaručena jejich opakovatelnost, je třeba pro většinu laboratorních aplikací použít kvalitní čistou (purifikovanou) vodu. K tomuto účelu produkuje Sartorius ucelenou řadu systémů k výrobě čisté ultračisté vody s označením arium (arium Lab Water Purification System).

Zároveň Sartorius přichází s inovací při skladování čisté vody. Místo klasického pevného tanku k uchování čisté vody používá nerezové skříně se zavěšenými flexibilními vaky (bagy) z odolné vícevrstvé fólie.

Tuto technologii nazval výrobce „Bagtank“ a její výhody naleznete v sekci „Nové funkce“.

Z hlediska norem rozeznáváme 3 stupně kvality čisté vody:

  • Čistá voda typu III – základní kvalitativní stupeň čisté vody pro laboratoře
  • Čistá voda typu II – střední kvalitativní stupeň pro některé druhy analýz (analyticky čistá voda)
  • Ultračistá voda typu I – nejkvalitnější ultračistá voda, kterou lze purifikací dosáhnout

Při výběru vhodného systému k výrobě čisté vody jsou obvykle rozhodující následující hlediska:

  • Kvalita vody, kterou potřebujeme purifikací dosáhnout (typ III, II a I)
  • Objem vody, který je systém schopen vyrobit za určitou časovou jednotku
  • Konkrétní druh analýzy nebo aplikace, pro kterou chce uživatel čistou vodu použít

Systémy Sartorius arium dokáží vyrobit buď pouze jeden druh čisté vody (III, II nebo I), nebo se jedná o tzv. twin systémy, kde jeden systém dokáže vyrobit dva druhy vod s různým stupněm kvality.

Jednotlivé systémy lze doplnit vhodnými komponenty, které jsou adresně zaměřeny na odstranění konkrétních nežádoucích složek pro konkrétní laboratorní aplikaci.

Systémy k produkci jednoho druhu čisté vody

  • Systémy Sartorius arium produkující pouze jeden jediný druh čisté nebo ultračisté vody.

Twin systémy a příslušenství

  • Twin systémy Sartorius arium Comfort produkují z běžné vody z vodovodního řádu dva druhy vod s různým stupněm kvalityVšechny systémy arium jsou vysoce variabilní a výrobce nabízí k těmto systémům mnoho náhradních dílůoptimalizací a příslušenství pro pohodlí uživatelů.

Další všeobecné informace

Objem produkované vody bývá udáván jako průtok a kvalitu vody určují různé parametry. Mezi základní vlastnosti pro hodnocení kvality vyprodukované čisté vody patří například schopnost vody vést elektrický proud, která je značena jako vodivost (μS/cm), případně může být charakterizována opakem vodivosti (odpor), který je značen jako rezistence (MΩ x cm). Dalším často udávaným parametrem čistoty vody je obsah Celkového organického uhlíkuTOC (Total Organic Carbon), který vyjadřuje celkové množství organických látek přítomných ve vodě. Úkolem systémů pro purifikaci vody je tedy odstranit nežádoucí látky (snížit obsah TOC) a přiblížit parametry čisté vody co nejvíce vlastnostem izolantu, který se vyznačuje velkou rezistencí a téměř nulovou vodivostí.

Typy čisté vody a způsoby purifikace

Poradce pro Vás

    * Povinné údaje