Popis kategorie – Analyzátory vlhkosti

Analyzátory vlhkosti Sartorius – sušící váhy

Analyzátory vlhkosti slouží k určení vlhkosti různorodých materiálů. Jak to funguje?

Zkoumaný vzorek se vloží do analyzátoru, zváží se jeho hmotnost a poté je v přístroji zahříván. Ohřevem se postupně odpařuje část vzorku (zejména voda). Úbytek hmotnosti při ohřevu je kontinuálně sledován a v okamžiku, kdy se hmotnost vzorku i přes další ohřev po určitou dobu (nastavený časový interval) nemění, přístroj vyhodnotí celkový rozdíl hmotností a přepočtenou hodnotu zobrazí na displeji (nejčastěji jako vlhkost v %). Odborně se tato metoda, založená na zjištění rozdílu hmotností ohřevem nazývá „Gravimetrie“. Protože teplem se měřený vzorek vysouší, používá se velmi často pro pojmenování analyzátorů vlhkosti termín „ Sušící váhy“, který v podstatě dvěma slovy vystihuje použitou gravimetrickou metodu. Klasické typy analyzátorů se ovládají tlačítky, modernější typy analyzátorů vlhkosti jsou ovládány pomocí dotykových barevných displejů.

Poradce pro Vás

    * Povinné údaje