Sartorius Minisart Plus


  • pro filtraci větších objemů silně znečištěných roztoků

Sartorius Minisart Plus

Filtry Minisart Plus obsahují kromě finálního filtru také předfiltr ze skleněných vláken a jsou ideální pro filtraci větších objemů silně znečištěných roztoků. Kombinace filtru a předfiltru umožňuje až zdvojnásobit filtrované množství.