Sartorius Minisart RC


  • Dostupné porezity : 0.2 a 0.45 µm.
  • Materiál filtru : regenerovaná celuloza (RC).
  • Rozměry (průměr) : 4 ; 15  a 25 mm.
  • Filtrační plocha : 0.07 ; 1.7 ; 4.8 cm²

Sartorius Minisart RC

Mikrofiltry Minisart RC jsou vyrobeny z regenerované celulózy, vyznačují se velice dobrou chemickou odolností, umožňují rychlé a spolehlivé ultra-čištění malého množství vzorků pro HPLC nebo GC analýzy. Minisart RC může být použit jak pro vodné roztoky, tak i pro směsi organických rozpouštědel.

  • Dostupné porezity : 0.2 a 0.45 µm.
  • Materiál filtru : regenerovaná celuloza (RC).
  • Rozměry (průměr) : 4 ; 15  a 25 mm.
  • Filtrační plocha : 0.07 ; 1.7 ; 4.8 cm²