RO membrány


  • spolehlivě zachytí až 98 % všech solí

RO moduly

Každý RO modul obsahuje nízkoenergetickou reverzně osmotickou membránu z polyamidu v polypropylenovém pouzdře, na kterém jsou integrovány prvky pro připojení vstupní vody (feed water) a dále výstup pro vyprodukovanou čistou RO vodu, jež prošla RO membránou (permeát – product water). Třetím výstupem je výstup pro odpadní vodu (retentát – waste water), která obsahuje zachycené soli. Použité RO membrány zachytí až 98 % všech solí, obsažených ve vstupní vodě. Systémy arium jsou vybaveny funkcí zpětného proplachu „backflush„, kdy jsou RO membrány zpětně proplachovány vyprodukovanou čistou RO vodou, čímž se z povrchu RO membrán odstraní většina solí, které membrány zachytily. Tím se prodlužuje životnost RO membrán a šetří provozní náklady.

Popis vlastností

  • Vysoce účinné RO membrány optimalizují spotřebu vody
  • Nízkoenergetické membrány pro ekologický a ekonomický provoz
  • Backfush permeátem prodlužuje životnost membrán a snižuje četnost údržby
  • Uživatelsky jednoduchá výměna
  • Konstantní průtok
  • Trvale vysoká kvalita produkované vody

Přehled variant

Objednací číslo Popis Lze použít pro následující systémy arium
613CPM4 RO modul (1 ks) Comfort I, advance RO, 61316 a 61215
613CPM4-V RO moduly (2 ks) Comfort I, advance RO, 61316 a 61215