Změkčovací patrony


  • ke zmírnění nadměrné tvrdosti vstupní vody a k ochraně EDI modulů

Změkčovací patrony

nebo také Softener cartridge slouží ke změkčení tvrdé vody. Jsou plněny ultračistou iontoměničovou pryskyřicí, která spolehlivě redukuje ionty kovů alkalických zemin a částice uhličitanu vápenatého, který je ve vodě prakticky nerozpustný. Vlastnosti Softener cartridge podporují ochranu EDI modulu a prodlužují jeho životnost.

Popis vlastností

  • Konstatní vysoká kvalita vody
  • Prodlužuje životnost EDI modulu
  • Efektivně eliminuje CaCO(uhličitan vápenatý)

Lze použít pro následující systémy arium

  • advance EDI a Comfort II
Katalogové číslo: H2O-CSO Kategorie: