Předfiltry ze skleněných vláken


  • zachytí v první fázi hrubé nečistoty

Předfiltry ze skleněných vláken

V některých případech obsahují filtrovaná média příliš hrubé částice. Aby nedocházelo k brzkému zničení (ucpání) kvalitních a drahých filtrů pro vysokou čistotu těmito částicemi, je ekonomičtější nejprve tyto částice odfiltrovat levnějším předfiltrem a teprve poté použít kvalitní filtr. K tomuto účelu slouží právě předfiltry ze skleněných vláken, kterými zachytíme v první fázi hrubé nečistoty a prodloužíme tím životnost kvalitních filtrů, které používáme pro dosažení potřebné vysoké čistoty filtrovaného média v druhé fázi filtrace. Neobsahují pojiva, výrobce neudává jejich porezitu.

Kategorie: