arium® pro UF


 • vodivost 0.055 μS/cm
 • rezistence 18.2 MΩ x cm
 • průtok max. 1.7 l/min
 • obsah TOC ≤ 5 ppb

arium® pro UF

Sartorius “ arium pro UF „ produkuje ultračistou vodu Typu I (vodivost 0.055 μS/cm). Vyžaduje kvalitní vstupní vodu, nejlépe po prvním stupni purifikace. Maximální možný objem vyrobené čisté vody je 1.7 l/min. Systém používá vícestupňovou purifikaci, konkrétně demineralizaci čistícími patronami se směsným ložem (směs katexové a ionexové pryskyřice) v kombinaci s aktivním uhlím a koncovým sterilním filtrem 0.2 µm. Navíc je systém doplněn Ultrafiltrem z dutých vláken, který účinně odstraňuje z vody endotoxinypyrogeny, nežádoucí nukleové kyseliny (RNázy, DNázy) a snižuje celkový obsah částic TOC na hodnotu < 5 ppb. Rezistence a vodivost produktu jsou nepřetržitě monitorovány senzorem a zobrazovány na displeji.

Kvalita produkované vody a retenční parametry:

Typ vody čistá voda Typu 1
Kapacita, průtok  max. 1.7 l/min
Dávkování  0.1 – 1.7 l/min
Vodivost (typická)  0.055 µS/cm
Rezistence (typická)  18.2 MΩ x cm
Obsahu TOC  ≤ 5 ppb
Obsah mikroorganismů  < 1 CFU/1000 ml
Obsah částic  < 1/ml
Obsah Endotoxinů  < 0.001 EU/ml
Obsah RNnázů  < 0.004 ng/ml
Obsah DNázů  < 0.024 pg/ml

Hodnoty se mohou lišit v závislosti na kvalitě a teplotě vstupní vody.

Požadovaná kvalita vstupní vody:

Přístroj vyžaduje na vstupu demineralizovanou, destilovanou nebo RO vodu.

Vstupní tlak  0 – 6.9 bar, (doporučeno 2 bary)
Požadovaná teplota  2 – 30 ºC
RO voda s vodivostí  100 µS/cm
Destilovaná voda s vodivostí   4 µS/cm
Deionizovaná voda s vodivostí  20 µS/cm
Obsah TOC  < 50 ppb
Křemičitany  1000 ppb
Zákal  < 1 NTU

Typické laboratorní aplikace

 • AAS – atomová absorpční spektrometrie
 • ICP-MS – hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
 • IC – iontová chromatografie
 • elektroforéza
 • analýzy endotoxinů
 • imunocytochemie
 • příprava roztoků pro kultivaci buňek
 • výroba monoklonálních protilátek
 • fotometrie

Značení systémů

Označení typu H2O pro UF-T H2O pro UF-B H20 pro UF-D
Kapacita (l/min) 1.7   1.7 1.7
Provedení Bench-Top Wall-Mounted Bench-Integrated

Systém lze dodat ve třech provedeních:

1) k umístění na stůl (Bench – Top)
2) k zavěšení na stěnu (Wall – Mounted)
3) k zabudování do stolu, skříně apod. (Bench-Inetgrated)

 

Kategorie: