arium® pro DI


  • vodivost 0.055 μS/cm
  • rezistence 18.2 MΩ x cm
  • průtok max. 2 l/min
  • obsah TOC ≤ 5 ppb

arium® pro DI

Sartorius „arium pro DI“ produkuje ultračistou vodu Typu I (vodivost 0.055 μS/cm). Vyžaduje kvalitní vstupní vodu, nejlépe po prvním stupni purifikace. Maximální možný objem vyrobené čisté vody je 2 l/min. Systém používá vícestupňovou purifikaci, konkrétně demineralizaci čistícími patronami se směsným ložem (směs katexové a ionexové pryskyřice) v kombinaci s aktivním uhlím a koncovým sterilním filtrem 0.2 µm. Tímto procesem produkuje arium pro DI ultračistou vodu s nízkým obsahem TOC a vysokou rezistencí. Rezistence a vodivost výstupní ultračisté vody jsou nepřetržitě měřeny snímačem a zobrazovány na displeji.

Kvalita produkované vody a retenční parametry:

Typ vody čistá voda Typu 1
Kapacita, průtok  max. 2 l/min
Dávkování  0.1 – 2 l/min
Vodivost (typická)  0.055 µS/cm
Rezistence (typická)  18.2 MΩ x cm
Obsahu TOC  ≤ 5 ppb
Obsah mikroorganismů  < 1 CFU/1000 ml
Obsah částic  < 1/ml

Hodnoty se mohou lišit v závislosti na kvalitě a teplotě vstupní vody. S použitím finálního filtru klesne max. průtok na hodnotu 1.7 l/min.

Požadovaná kvalita vstupní vody:

Přístroj vyžaduje na vstupu demineralizovanou, destilovanou nebo RO vodu.

Vstupní tlak  0 – 6.9 bar, (doporučeno 2 bary)
Požadovaná teplota  2 – 30 ºC
RO voda s vodivostí  100 µS/cm
Destilovaná voda s vodivostí   4 µS/cm
Deionizovaná voda s vodivostí  20 µS/cm
Obsah TOC  < 50 ppb
Křemičitany  1000 ppb
Zákal  < 1 NTU

Typické laboratorní aplikace

  • AAS – atomová absorpční spektrometrie
  • ICP-MS – hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
  • příprava reagencií (činidel)
  • IC – iontová chromatografie
  • fotometrie

Značení systémů

Označení typu H2O pro DI-T H2O pro DI-B H20 pro DI-D
Kapacita (l/min) 2
1.7  ∗
2
1.7 
2
1.7 
Provedení Bench-Top Wall-Mounted Bench-Integrated

Systém lze dodat ve třech provedeních:

1) k umístění na stůl (Bench – Top)
2) k zavěšení na stěnu (Wall – Mounted)
3) k zabudování do stolu, skříně apod.
∗ Při použití finálního filtru Sartopore 2

Kategorie: