SartoScale Sartopore 2 XLI 0.2 µm


  • filtrační plocha: 17,3 cm²
  • membrána: polyethersulfon (PES) 0.2 μm.

SartoScale Sartopore 2 XLI 0.2 µm

Slouží k jednorázové sterilní filtraci kapalin minimálního objemu a za pomoci filtru s ø 47 mm.

  • filtrační plocha: 17,3 cm²
  • membrána: polyethersulfon (PES) 0.2 μm.
Kategorie: