Sartorius StatPen YSTP01


  • pracovní napětí 100 … 230 V/50 .. 60 Hz
  • neutralizace náboje do výše max. 30 V
  • hmotnost cca 0,8 kg

Ionizátory vzduchu pro laboratoře

Elektrostatický náboj může být v analytické laboratoři vážný problém, který může znehodnotit nebo dokonce zablokovat každodenní práci. Při vážení vzorků, zejména jsou-li  váženy v nádobkách z nevodivých materiálů, jako jsou plastické hmoty, sklo, porcelán apod.,  může být činnost váhy narušena elektrostatickým polem. Tento efekt se projevuje zejména kolísáním navážených hodnot, a činí vážení zejména s analytickou přesností velmi obtížným. Pomocí ionizátorů Sartorius StatFan a StatPen lze neutralizovat statický náboj a odstranit vysokou vzdušnou vlhkost během několika málo sekund. Potřeba vybití statického náboje je dosažena s minimální časovou prodlevou. Materiály s nežádoucím elektrostatickým nábojem jsou tak použitelné nejen v laboratoři, ale i ve výrobním procesu.

Tento ionizátor je svou konstrukcí určen pro mobilnější použití. Ke schránce samotného ionizátoru je hadičkou připojeno jakési „pero“, kterým provádíme směrování ionizovaného vzduchu. Intenzitu proudění regulujeme prostou korekcí vzdálenosti mezi „perem“ a vzorkem.

Technické parametry:

  • pracovní napětí 100 … 230 V/50 .. 60 Hz
  • neutralizace náboje do výše max. 30 V
  • hmotnost cca 0,8 kg
Katalogové číslo: YSTP01 Kategorie: