Přesné váhy Sartorius Quintix 1 g


 • rozlišení 1 g
 • max. zatížení až 6.1 kg
 • interní kalibrace isoCAL

Poptávka produktu

Vyberte prosím konkrétní druh produktu. Pokud si nevíte rady, vyberte produkt podle specifikace níže, nebo uveďte Váš záměr v poznámce, případně nám rovnou zavolejte.

Přesné váhy Sartorius Quintix

Největší předností řady Quintix je snadné ovládání pomocí barevného dotykového displeje. Vážní aplikace jsou přehledně zobrazeny ikonami, jak je dnes obvyklé u „chytrých telefonů“. Dalším plusem této řady je excelentní datová komunikace. Každá váha Quintix je vybavena datovým výstupem mini USB, který umožňuje přímý přenos navážených hodnot a kalibračních protokolů do nejpoužívanějších kancelářských programů Microsoft Office, například do MS Word a MS Excel bez nutnosti instalovat do Vašeho PC další speciální software pro komunikaci mezi váhou a PC. Na rozdíl od řady vah Secura se řada Quintix uvádí do vodovážného stavu (nivelizace) pomocí klasické skleněné libely. Quintix tedy nemá senzory hlídající nivelizaci a není vybavena paketem APC (Advance Pharma Compilance). To jsou dva hlavní rozdíly mezi designově podobnými řadami Secura a Quintix.

Quintix – základní vlastnosti a popis

 • Barevný dotykový displej se zobrazením číslic, ikon a symbolů
 • Klasická ruční nivelizace s pomocí skleněné libely v čelním panelu
 • Kulatá vážní miska s průměrem 180 mm
 • Interní kalibrace včetně funkce isoCAL
 • Přímý transfer dat do programů MS Office (MS Excel, MS Word)
 • Programovatelný interval automatického odesílání dat
 • Možnost uzamknout menu váhy, zabraňuje nechtěným uživatelským změnám
 • Připraveno ke spodovému vážení
 • Datový výstup mini USB

Automatická kalibrace isoCAL

Automatická kalibrační funkce isoCAL zajišťuje motorickou kalibraci a justáž interním kalibračním závažím i bez zásahu uživatele na základě nastaveného časového intervalu nebo při změně teploty okolního prostředí. Funkce isoCAL tím zajišťuje zejména dlouhodobou opakovatelnost dosažených výsledků.

Kalibrace isoCAL se spustí v následujících případech:

a) Kalibraci může uživatel spustit ručně

b) Každá váha Secura a Quintix spustí automaticky interní kalibraci po uplynutí nastaveného časového intervalu, který se liší podle konkrétního typu váhy (4 – 24 hodin). Nemůže se tedy stát, že uživatel zapomene váhu zkalibrovat. Váha si vždy najde „svojí chvilku“, kdy právě neprobíhá vážení a sama si spustí interní kalibraci. Pokud zjistí při kalibraci odchylku, provede tzv. justáž, tedy opraví zjištěnou odchylku zpět na nulovou hodnotu.

c) Je prokázáno, že změna okolní teploty negativně ovlivňuje navážené výsledky. Větrání otevřením okna v blízkosti váhy nebo spuštění klimatizace v letních měsících mohou znehodnotit přesnost nebo opakovatelnost výsledků. Aby se tak nestalo, jsou některé řady vah Sartorius např. QuintixSecuraCubis) vybaveny teplotním čidlem, které monitoruje prudké výkyvy teplot okolního prostředí. Když dojde ke změně teploty o 2 – 4 ° Kelvina (podle nastavení řad) aktivuje váha automaticky interní kalibraci a pokud nalezne nějakou odchylku, opraví jí zpět na nulovou hodnotu. Jestliže právě probíhá vážení, zobrazí váha uživateli na displeji požadavek na spuštění interní kalibrace, kterou může uživatel buď potvrdit, nebo odložit. Váhy Secura, Quintix a Cubis ukládají výsledky všech kalibračních protokolů do interní paměti, takže je uživatel může kdykoli zpětně vyhledat podle data a prokázat tak stav váhy v době, kdy dosáhl navážených výsledků.

Katalogové číslo: - Kategorie: Štítek:

Standardní modely

Model Rozlišení Max. zatížení Kalibrace Opakovatelnost Linearita
Quintix 5100-1S 1 g 5 100 g Interní, isoCAL 0.5 g 1 g
Quintix 6100-1S 1 g 6 100 g Interní, isoCAL 0.5 g 1 g

Ověřené modely *

Model Rozlišení Max. zatížení Ověřený dílek (e) Kalibrace
Quintix 5100-1CEU 1 g 5 100 g 1 g Interní, isoCAL
Quintix 6100-1CEU 1 g 6 100 g 1 g Interní, isoCAL

∗ Prvotní ověření výrobcem (cejch) je platné na území EU nejméně 2 roky. Poté je následně možné váhu ověřit u ČMI (Český Metrologický Institut). Zakoupenou ověřenou váhu lze ihned po kalibraci použít jako „zákonem stanovené měřidlo“.