Indikátor permeability


  • Slouží ke zjišťování magnetických vlastností materiálu

Indikátor permeability

Slouží ke zjišťování magnetických vlastností materiálu. V tomto případě ke kontrole závaží, zda není zmagnetizované.

Popis Obj. číslo
Pro kontrolu závaží třídy
E1, E2, F1 a F2
YAW61

*  Indikátor permeability se dodává v dřevěné kazetě