arium® Comfort I


 • čistou vodu typu III vodivost < 20 μS/cm
 • ultračistou vodu typu vodivost 0.055 μS/cm

arium® Comfort I

Sartorius „arium Comfort I“ je ekologicky přívětivý kompaktní systém, který z běžné pitné vody produkuje čistou vodu typu III a ultračistou vodu typu I dle normy ASTM. Kombinuje purifikaci reverzní osmózou a deoinizaci unikátní iontoměničovou patronou. Po první fázi purifikace je vyrobená RO voda skladována systémem arium Bagtank, který umožňuje skladovat až 100 litrů RO vody. Zásobu vyrobené čisté RO vody z bagtanku používá systém k následné výrobě ultračisté vody. Díky zásobě RO vody tak může systém arium Comfort krátkodobě vyrobit až 120 l ultračisté vody za hodinu (průtok 2 l / min). V případě potřeby lze systém vybavit UV lampou, sterilním finálním filtrem s porezitou 0.2 µm a TOC monitorem pro monitoring hodnot TOC v jednotlivých fázích purifikace. Standardní výbavou je skleněný barevný dotykový displej s barevným odlišením varovných a servisních hlášení a inovativní funkce iJust. Pro snadnější dokumentaci a archivaci kvality produkovaných vod a jejich parametrů jsou systémy arium Comfort vybaveny slotem pro datovou SD kartu. Systém má dvě odběrová místa, z bagtanku lze odebírat RO vodu, z dávkovače ultračistou vodu. Samozřejmostí je cirkulace vody v režimu „Stand By“.

Více informací o nových funkcích

 • uchování vyprodukované RO vody arium ® bagtnak, více informací zde.
 • optimalizace spotřeby a kvality vody iJust, více informací zde.

Kvalita produkované vody a retenční parametry:

Typ vody ultra čistá voda Typu I čistá voda Typu III
Max. kapacita až 120 l/h 8 nebo 16 l / h
Průtok až 2 l/min až 3 l/min
Vodivost 0.055 µS/cm
Rezistence 18.2 MΩ x cm
Vodivost (typická) < 20 µS/cm
Rezistence (typická) < 0,05 MΩ x cm
Obsahu TOC  ≤ 2 ppb
Obsah mikroorganismů  < 1 CFU/1000 ml < 1 CFU/1000 ml
Obsah částic  < 1/ml < 1/ml
Retence iontů (typická) až 98 %
Retence rozpuštěných organických
látek (MW > 300 Dalton)
 > 99%
Retence částic a mikroorganismů  > 99%

Hodnoty se mohou lišit v závislosti provozních podmínkách – na kvalitě, tlaku a teplotě vstupní vody a dále na účinnosti RO modulů a purifikačních patron atd.

Požadovaná kvalita vstupní vody pro arium® Comfort I

Systém je obvykle použitelný pro běžnou pitnou vodu, která splňuje normy o kvalitě pitné vody v EU, USA a Japonsku.

Vstupní tlak 0.5 – 6.9 bar (doporučeno › 2 bary)
Požadovaná teplota  2 – 30 ºC
Specifická vodivost (μS/cm ) < 1500 (prepočteno při teplotě 25 °C)
Obsah TOC < 2000 ppb
Max. permanentní tvrdost (CaCO3)  360 ppm
Obsah chlóru   4 ppm
Obsah železa  < 0.1 ppm
Index znečištění (SDI)   < 5
Kalnost  < 1 NTU
Hodnota pH   4 – 10

Typické laboratorní aplikace

Čistá voda typu III

 • příprava vody pro laboratorní myčky skla, zvlhčovače, autoklávy, vodní lázně
 • pufry a řešení pH
 • příprava vstupní vody pro systémy připravující vody typu I a II.

Ultračistá voda typu I

 • HPLC – kapalinová chromatografie
 • GC/MS – plynová chromatografie / hmotnostní spektrometrie
 • AAS – atomová absorpční spektrometrie
 • ICP-MS – hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem
 • IC – iontová chromatografie
 • TOC analýzy – analýzy celkového organického uhlíku
 • fotometrie

Technická specifikace ke stažení