Analytické váhy Sartorius Quintix


 • max. zatížení až 220 g
 • interní kalibrace isoCAL
 • dotykový barevný displej
 • standardní i ověřené modely

Novinková řada vah střední třídy, klasická nivelizace pomocí analogové libely, přímý export dat do programů MS Word a MS Excel.

Poptávka produktu

Vyberte prosím konkrétní druh produktu. Pokud si nevíte rady, vyberte produkt podle specifikace níže, nebo uveďte Váš záměr v poznámce, případně nám rovnou zavolejte.

Analytické váhy Sartorius Quintix

patří do skupiny vah s dotykovým ovládáním. Největší předností řady Quintix je snadné ovládání pomocí barevného dotykového displeje. Vážní aplikace jsou přehledně zobrazeny ikonami, tak jak je dnes obvyklé u „smart zařízení“. Dalším plusem této řady je excelentní datová komunikace. Každá váha Quintix je vybavena datovým výstupem mini USB s technologií Plug & Play, který umožňuje přímý přenos navážených hodnot a kalibračních protokolů do nejpoužívanějších kancelářských programů Microsoft Office (MS Word a MS Excel) bez nutnosti instalovat do vašeho PC další speciální software pro komunikaci mezi váhou a PC. Na rozdíl od řady vah Secura se řada Quintix uvádí do vodorovného stavu (nivelizace) pomocí klasické analogové libely, a status nivelizace není hlídán optoelektronickými senzory. Řada Quintix není vybavena paketem APC Advance Pharma Compilance). To jsou dva hlavní rozdíly mezi designově podobnými řadami Secura a Quintix.

Quintix – základní vlastnosti a popis

 • Barevný dotykový displej se zobrazením číslic, ikon a symbolů
 • Klasická manuální nivelizace s pomocí analogové libely v čelním panelu
 • Trojstranně otevíratelný skleněný ochranný kryt proti průvanu
 • Kruhová vážní miska s průměrem 90 mm
 • Automatická interní kalibrace včetně funkce isoCAL
 • Přímý transfer dat do programů MS Office (MS Excel, MS Word)
 • Programovatelný interval automatického odesílání dat
 • Možnost uzamknout menu váhy, zabraňuje nechtěným uživatelským změnám
 • Připraveno ke spodovému vážení
 • Obousměrný datový výstup mini USB s technologií Plug & Play (certifikováno společností Microsoft)

Automatická kalibrace isoCAL

Automatická kalibrační funkce isoCAL zajišťuje motorickou kalibraci a justáž interním kalibračním závažím i bez zásahu uživatele na základě nastaveného časového intervalu nebo při změně teploty okolního prostředí. Funkce isoCAL tím zajišťuje zejména dlouhodobou opakovatelnost dosažených výsledků. Kalibrace isoCAL se spustí v následujících případech:

a) Kalibraci může uživatel spustit ručně

b) Každá váha Secura a Quintix spustí automaticky interní kalibraci po uplynutí nastaveného časového intervalu, který se liší podle konkrétního typu váhy (4 – 24 hodin). Nemůže se tedy stát, že uživatel zapomene váhu zkalibrovat. Váha si vždy najde „svojí chvilku“, kdy právě neprobíhá vážení a sama si spustí interní kalibraci. Pokud zjistí při kalibraci odchylku, provede tzv. justáž, tedy opraví zjištěnou odchylku zpět na nulovou hodnotu.

c) Je prokázáno, že změna okolní teploty může negativně ovlivnit navážené výsledky. Otevření okna v blízkosti váhy nebo spuštění klimatizace v letních měsících mohou znehodnotit přesnost nebo opakovatelnost výsledků. Aby se tak nestalo, jsou některé řady vah Sartorius (např. QuintixSecuraCubis) vybaveny teplotním čidlem, které monitoruje prudké výkyvy teplot okolního prostředí. Když dojde ke změně teploty o 1,5 – 4 ° Kelvina (podle nastavení konkrétního modelu) aktivuje váha automaticky interní kalibraci a pokud nalezne nějakou odchylku, opraví jí zpět na nulovou hodnotu. Jestliže právě probíhá vážení, zobrazí váha uživateli na displeji požadavek na spuštění interní kalibrace, kterou může uživatel buď potvrdit, nebo odložit. Váhy Secura a Cubis ukládají výsledky všech kalibračních protokolů do interní paměti, takže je uživatel může kdykoli zpětně vyhledat podle data a prokázat tak stav váhy v době, kdy dosáhl navážených výsledků. Váhy řady Quintix zobrazují pouze poslední kalibrační protokol a nejsou vybaveny interní pamětí pro ukládání dat.

Katalogové číslo: - Kategorie:

Standardní modely

Model Rozlišení Max. zatížení Opakovatelnost Linearita Doba ustálení
Quintix 64-1S 0,1 mg   60 g 0,1 mg 0,2 mg 2 s
Quintix 124-1S 0,1 mg 120 g 0,1 mg 0,2 mg 2 s
Quintix 224-1S 0,1 mg 220 g 0,1 mg 0,2 mg 3 s

Ověřené modely *

Model Rozlišení Max. zatížení Ověřený dílek
(e)
Čas stabilizace Minimální navážka
(USP) typická
Quintix 64-1CEU 0,1 mg  60 g 1 mg 2 s 82 mg
Quintix 124-1CEU 0,1 mg 120 g 1 mg 2 s 82 mg
Quintix 224-1CEU 0,1 mg 220 g 1 mg 2 s 82 mg

∗ Prvotní ověření výrobcem (cejch) je platné na území EU nejméně 2 roky. Poté je následně možné váhu ověřit u ČMI (Český Metrologický Institut). Zakoupenou ověřenou váhu lze ihned po kalibraci použít jako „zákonem stanovené měřidlo“.